نمونه سوالات ازمون ادونس و تندم به همراه پاسخ

با توجه به برگزاری دوره ای آزمون تئوری و عملی در سطح ادونس و تندم توسط انجمن ورزش های هوایی و استقبال خلبانان از این آزمون ها بر آن شدیم تا نمونه سوالات قرارداده شده در وبسایت انجمن را پاسخ دهیم هدفمان تنها کمک به پیشرفت جامعه پروازی و احترام به هزینه و زمانی که[...]