آنتی جی – Anti G-force

آیا تا به حال قبلاً در طول یک مانور اسپیرال دایو بیهوش شده اید؟ آیا تا به حال شجاعت ورود به اسپیرال دایو را نداشته اید؟ خوب، هر وقت شما پرواز می کنید، صرف نظر از اینکه اسپیرال دایو به اندازه کافی سخت باشد یا نه، Anti-G پرواز شما را برای بهتر شدن تغییر می[…]

SAT به Helico

چرخش نارگيلي (Coconut Spin) نيز نام دارد توصيف: coconut Spin يك خروج چرخشي از SAT است. آماده سازي: براي جلوگيري از توئيست، صندلي خود را در موقعيت نشسته قرار دهيد، بند سينه را تا حد ممكن آزاد كنيد، پاهاي خود را زير صندلي قرار داده و آماده چرخش با بال باشيد. ورود: وارد يكSAT شويد[…]

هلیکوپتر Helicopter

توصيف: Helicopter در واقع يك Spin كنترل شده است، در حالي كه بال كاملاً باز است، خلبان مستقيم وسط آن قرار دارد و چرخش ثابت است (بال مانند پره های يك هليكوپتر ميچرخد). ميزان نزول بسيار پايين و حدود m/s ٣-٢ است. اين يكي از سخت ترين حركات است، كه به کنترل برك بسيار دقيق[…]

میستی فلیپ Misty Flip

توصيف: Misty Flip يك Spin به خوبي كنترل شده با زاويه ٣٦٠ درجه بال در ارتفاع بالا است. در خروج، بال به صورت خيلي پويا جلو ميرود، به جاي اينكه همانند يك MacTwist وارد يك ايست عميق (deep stall) شود. آماده سازي: خطر بسيار بالاي توئيست وجود دارد. براي پرهيز از آن، صندلي خود را[…]

مک توئیست MacTwist

توصيف: از يك مانور داینامیک، يك پيچش منفي (Negative Spin) انجام ميشود. به دليل شیرجه بزرگ، خلبان از زير بال در حين پيچش ١ دور خيلي شديد (در مقابل خلبان) به يك سمت تاب ميخورد. يكي از زيباترين و همچنين خطرناك ترين حركات است، پس بايد به دلايل ايمني اين ترفند را به آرامي بياموزيد.[…]

SAT نامتقارن (Asymmetric SAT)

توصيف: اين ترفند توسط رائول رودريگز در سال ٢٠٠٠ ابداع شد. يك SAT است كه از يك پيچش نامتقارن (Asymmetric Spiral) ايجاد ميشود. محور چرخش شيبدار است (ميتواند حدود ١٣٥ درجه باشد) پس خلبان بالا و پايين سطح بال تاب ميخورد. معمولاً انرژي پس از چند چرخش تمام ميشود. Asymmetric SAT تمريني عالي براي Tumbling[…]