می 4, 2017

پاراگلایدر را بشناسیم

طرح های لئوناردو داوینچی و تصورش از پرواز اولین قدم ها در مسیر کایت سواری بوده است، حال انکه چه در واقعیت و چه در داستان ها، پرواز نقش مهمی را در رویا های انسان داشته است.

توصیف حس و حال پرواز امری غیر ممکن است، انچه که افراد مختلف از پرواز توصیف میکنند شاید هرگز درست نباشد وبه نظر ما نزدیک ترین تعریف پرواز میتواند تجربه دانش آموزی باشد که اینگونه انرا توصیف کرده است: “نزدیک ترین حس به پرواز را زمانی داشته ام که درون یک هواپیما در آسمان موتور ها خاموش شد و این تنها زمانی بود که واقعیت و رویا های من با هم تطابق داشتند و این بهترین حسی بود که تا کنون در زندگی داشته ام” و این همان جمله ای است که لئوناردو داوینچی گفته است:

“هنگامی که پرواز را بچشید، چشمان شما حتی در زمان راه رفتن بر روی زمین به سوی آسمان خواهد بود”