هلیکوپتر Helicopter

توصيف:

Helicopter در واقع يك Spin كنترل شده است، در حالي كه بال كاملاً باز است، خلبان مستقيم وسط آن قرار دارد و چرخش ثابت است (بال مانند پره های يك هليكوپتر ميچرخد). ميزان نزول بسيار پايين و حدود m/s ٣-٢ است.

اين يكي از سخت ترين حركات است، كه به کنترل برك بسيار دقيق خلبان نياز دارد. اگر واقعاً ميخواهيد اين ترفند را ياد بگيريد، بايد تنها آن را انجام دهيد و تمرين حركات ديگر را فراموش كنيد!

آماده سازي:

براي جلوگيري از توئيست، صندلي خود را در موقعيت نشسته قرار دهيد، بند سينه را تا حد ممكن آزاد كنيد، پاهاي خود را زير صندلي قرار داده و آماده چرخش با بال باشيد.

ورود:

اين حركت در برابر آشفتگي به ويژه طي ورود، بسيار حساس است. سعي كنيد تنها در هواي كاملاً آرام اين حركت را انجام دهيد.

در متن زير، يك Helicopter به راست را توصيف ميكنم:

با برك آرام و متقارن، به آرامي سرعت بال را به حداقل برسانيد. هنگامي كه بالاي شما ثابت شد (ديگر تاب نخورد)، تنها كمي برك بيشتر اعمال كتيد تا بال را وارد يك دیپ استال كنيد (فشار برك از بين ميرود و بال سرعت افقي خود را از دست ميدهد). هنگامي كه بال كاملاً بالاي شما قرار گرفت و نزول ثابت شد، همزمان برك چپ را رها كنيد، رايزر چپ را بگيريد و برك راست را نگه داريد (يا تنها چند سانتي متر بيشتر بكشيد). درست پس از آغاز چرخش بال، به آرامي برك راست تقريباً به طور كامل رها كنيد تا جايي كه حس كرديد فشار برك آغاز به افزايش ميكند و Helico ثابت ميشود. معمولاً تنها بايد ١٠-٥ سانتي متر آن را بكشيد تا بال را در Helicopter نگه داريد. اگر برك خيلي زيادي بكشيد، نوك بال سقوط ميكند.

اگر طي ورود بال كمي به جلو شیرجه کند، دیپ استال به قدر كافي قوي نبوده است (به قدر كافي برك نکشیدید). در اين مورد ممكن است نياز باشد تا كمي بيشتر سمت ورود را بكشيد تا چرخش را آغاز كنيد (و اين كار ايده آل نيست). وزن خود را به سمت چرخش بيندازيد تا زير بال تاب بخوريد، سپس به مركز بازگرديد.

همچنين مراقب باشيد كه در دیپ استا خيلي برك را نكشيد، در غير اين صورت بال كمي پشت شما قرار ميگيرد (و شروع به لغزش به عقب ميكند) و اين نيز ورود خوبی برای مانور نیست.

در Helicopter ميتوانيد با بدن خود نيز بازي كنيد. نه تنها مديريت برك ها، بلكه تغيير وزن به راست نيز مهم است. مهم تر از همه، در ابتداي تمرين بهترين كاري كه ميتوانيد انجام دهيد، ماندن در مركز است. همچنين بايد نحوه كنترل بدن خود در صورت بي ثباتي چرخش را بياموزيد، زيرا ميتوانيد به سادگي و با كمي تكان خوردن در صندلي خود از سمتي به سمت ديگر و حركت دست ها (و برك ها!) موجب بي ثباتي شويد، زيرا حتي چند سانتي متر نيز ميتواند اختلاف قابل توجهي ايجاد كند!

در يك Helico ثابت، ميتوانيد سرعت چرخش را با تغيير آرام وزن خود به سمت مثبت افزايش دهيد.

تنها چند خلبان در جهان هستند كه ميتوانند يك Helicopter استباه را تصحيح كرده و آن را به يك حركت عالي تبديل كنند. در واقع يك دانش گسترده نيست، بلكه بيشتر شبيه به يك حس است كه همه بايد خود آن را كشف كنند. به خصوص به دليل اينكه مهارت مستقیما ميتواند بسته به بال متفاوت باشد. اما قطعاً به آرامي و خود به خودي با تمرين سخت و پس از صدها هزار تمرین بدست مي آيد.

اما اساساً اگر چرخش بي ثبات بود، فن زير را امتحان كنيد:

كمي برك خارجي را بكشيد تا چرخش را آرام كنيد. هنگامي كه بال به آرامي ميچرخد، آرام ميشود و تثبيت آن آسان تر است. سپس هنگامي كه بال درست بالاي شما قرار گرفت، سعي كنيد زمان دقيق را بيابيد و دوباره با رها كردن آرام برك خارجي، آن را افزايش دهيد. البته در اين زمان، تغيير وزن به راست ميتواند كمك زيادي به شما بكند.

خروج:

اگر چرخش ثابت باشد، خروج خيلي ساده است. بدن خود را در مركز قرار دهيد، برك را رها كنيد و شیرجا بال را كنترل كنيد كه معمولاً كمي نامتقارن است.

همچنين ميتوانيد با كشيدن برك خارجي (اما نه ایست کامل آن!) و رها كردن منفي تا زمان توقف بال، خارج شويد. سپس اجازه دهيد كه جلو برود و شیرجه را کنترل كنيد.

در ابتدا، ايمن ترين راه كشيدن هر دو برك و ايست كامل بال است. به آرامي نحوه خروج ايمن تر از بدترين Helicopterها (يا Spinها) بدون توقف بال را فرا مي گيريد.

خطرات!

تمام خطرات Spin. پيش از امتحان كردن اين حركت از Spin و Full Stall خود بسيار مطمئن باشيد.

به دليل اينكه بال سرعت افقي در Helicopter ندارد، نقطه ايست بر برك ها در موقعيت بالاتري واقع شده است، پس بايد برك بسيار آرام و كوتاهي انجام دهيد تا با واكنش بيش از حدي مواجه نشويد