نمونه سوالات ازمون ادونس و تندم به همراه پاسخ

با توجه به برگزاری دوره ای آزمون تئوری و عملی در سطح ادونس و تندم توسط انجمن ورزش های هوایی و استقبال خلبانان از این آزمون ها بر آن شدیم تا نمونه سوالات قرارداده شده در وبسایت انجمن را پاسخ دهیم

هدفمان تنها کمک به پیشرفت جامعه پروازی و احترام به هزینه و زمانی که خلبانان و انجمن ورزش های هوایی برای برگزاری و شرکت در این آزمون ها صرف میکردند بود

اگر اشتباه و یا ضعفی در پاسخ ها و مطالب قرارداده شده میبینید خوشحال میشویم اطلاعات صحیحتر را در اختیارمان قراردهید تا این ارشیو روز به روز کاملتر و بینقص تر گردد

مجموعه زیر حاصل اطلاعات فردی و نیز تحقیقات تکمیلی صورت گرفته است، بینقص نیست و قطعا کلید تصحیح آزمون انجمن ورزش های هوایی نخواهد بود.