آوریل 16, 2018

نمونه سوالات ازمون ادونس و تندم انجمن ورزش های هوایی به همراه پاسخ – بخش سوم

13- Glide Ratio و Aspect Ratio را توضیح دهید.با ذکر فرمول در صورت وجود.

مقدار Glide Ratio به معنای نسبت سرش بال است که نسبت مسافت افقی طی شده به ارتفاع از دست داده شده را نسبت گلاید مینامیم

مقدار Aspect Ratio برای هر بال یک عدد اختصاصی بوده و نسبت میان مجذور طول بال به مساحت بال است

14- چه عاملی سبب حرکت رو به جلوی پاراگلایدر میباشد ، توضیح دهید.

زیرا نیروی وزن G آن‌ها را به پایین می‌کشد که یک جریان هوا از زیر ایجاد می‌کند. مکش ایجاد شده از لبه‌ی پیشرونده و کمبر سطح بالایی باعث متمایل شدن نیروی آیرودینامیکی رو به جلو می‌شود (مولفه‌ی تانژانتی می‌سازد). به دلیل درگ ناشی از خطوط و خلبان، شتاب‌گیری بال متوقف می‌شود و کل گلایدر به تعادل می رسد.

 

مقاله کامل در این زمینه – منبع

15- Wing Load و Load Factor را توضیح دهید.

Wing Load: وزن خلبان تقسیم بر مساحت بال

Load Factor: یک تقسیم بر کسینوس زاویه بین بال و خلبان با خط افق

16- انواع Turbulence را نام برده و توضیح دهید. Rotor راتوضیح دهید.

تقسيم بندي توربولانس (mechanical، thermal، wake و shear)

زمانی که جریان هوا از پیرامون یک جسم عبور میکند بدلیل قطع شدن مسیر جریان هوا توسط جسم  سرعت حرکت ملکولهای پشت جسم به مراتب کمتر از سمتی است که جریان هوا با جسم برخورد میکند پس زمانی که این جریان ازاطراف جسم مذکور ادامه مسیرمیدهد، پس از عبور از جسم در پشت جسم ملکولها ی پر سرعت حول ملکولهای کم سرعت دوران کرده و دیگر ما در پشت جسم جریان یکنواخت نخواهیم داشت و آشفتگیی حاصل میشود که ما به آن rotor  میگوییم .

17- Laps Rate را توضیح دهید Dew Point را توضیح دهید.

نقطه شبنم :
دمایی که در آن حد باید کاهش یابد تا بخار آب موجود در هوا بر روی سطوح مختلف متراکم گردد

آهنگ کاهش دما:

هوا در شرایط ایده آل و ستون عایق هوا به ازای هر هزار متر افزایش ارتفاع و با کاهش فشار،حدود ۶٫۵ درجه سانتی گراد دمای آن کاهش پیدا میکند

18- توده هوا و جبهه هوایی را توضیح دهید.لایه های مختلف جو را نام ببرید و خصوصیات مهم اولین لایه را توضیح دهید.

جبهه هوا :خط مرز بین توده هوا گرم و سرد را جبهه هوا می‌گویند که بنا به وضعیت غالب (یعنی وضعیتی که توده هوای سرد غالب بر گرم باشد و یا بالعکس) جبهه را نام‌گذاری می‌کنند.
توده‌های هوا : یک توده هوا عبارت است از حجم عظیمی از هوا که خصوصیات فیزیکی آن به ویژه از نظر دما و رطوبت و آهنگ کاهش دما (Lapse rate) در سطح افقی برای صدها کیلومتر تقریبا همسان باشد

لایه های جو چگونه اند؟

اتمسفر زمین را بر حسب چگونگی روند دما، اختلاف چگالی، تغییرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ویژگیهای الکتریکی به لایه‌های زیر تقسیم کرده‌اند:

تروپوسفر (Troposphere)

استراتوسفر (Stratosphere)

مزوسفر (Mesosphere)

یونسفر (Ionosphere)

اگزوسفر (Exosphere)

تروپوسفر

تروپوسفر پایین‌ترین لایهٔ جو و نزدیک‌ترین لایه به سطح زمین است و از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع ۱۰تا ۱۸کیلومتری ادامه می‌یابد. بیشتر ابرها و سیستم‌های آب‌وهوایی در این لایه قرار دارند. ضخامت تروپوسفر در قطب حدود ۸–۷ کیلومتر و دراستوا حدود ۱۸–۱۶ کیلومتر است. علاوه بر این، ارتفاع این لایه به تغییر فصل‌ها نیز بستگی دارد. ۸۰ درصد کل جرم جو و ۹۹ درصد بخار آب جو در تروپوسفر قرار دارد. بخار آب موجود در تروپوسفر در مناطق گرم و به ویژه مناطق استوایی زیاد و در مناطق قطبی کم است.
با افزایش ارتفاع در تروپوسفر دما، چگالی، و فشار هوا نیز کاهش می‌یابد. دمای هوا در سطح دریا ۱۵ درجهٔ سانتی‌گراد و ارتفاع ۱۰ کیلومتر ۴۹٫۹- درجهٔ سانتی‌گراد است. فشار در سطح دریا ۱۰۱۳٫۲ بار و در ارتفاع ۱۰ کیلومتر ۲۶۵ بار است. هواپیماها عمدتاً در این لایه پرواز می‌کنند.