آوریل 16, 2018

نمونه سوالات ازمون ادونس و تندم انجمن ورزش های هوایی به همراه پاسخ – بخش اول

1- ایرفویل چیست؟ انواع آن را نام ببرید؟بخش های مختلف ان را نام ببرید.

شکلی است پروازی که در برابر عبور جریان هوا کمترین مقاومت را از خود نشان میدهد و نیروهای ایرودینامیکی بر آن وارد میشود

انواع ایرفویل: ایرفویل ها دارای دو نوع کلی میباشند ۱- متقارن ،  ۲- نامتقارن و پاراگلایدر یک ایرفویل نامتقارن میباشد

اجزای تشکیل دهنده ایرفویل به ترتیب زیر میباشد:

سطح بالایی (uper surface)

سطح پایینی (lower surface)

لبه حمله ( leading edge)

لبه فرار (trailing edge)

2- انالیز نام پاراگلایدر.

پارا به معنی چتر و گلایدر به معنی سرنده است

پارا+گلایدر= چتر سرنده

3- Airflow و relative wind را توضیح دهید

Airflow: به جریان هوای گذرنده از روی ایرفویل، ایرفلوو میگویند

Relative wind: رلیتیو ویند در اصل همان باد نسبی می باشد که مخالف جهت حرکت پاراگلایدر یعنی مخالف مسیر پرواز (fly path) میباشد. میزان شدت این باد به میزان سرعت ما بستگی دارد به همین دلیل به آن باد نسبی گفته میشود.

4- قوانین برنولی، سوم نیوتون و همگرایی و واگرایی را توضیح دهید و این قوانین را بر روی یک ایرفویل نامتقارن نطبیق دهید.

قانون برنولی: رابطه میان سرعت و فشار سیالات را در یک لوله به این صورت بیان میکند که با افزایش سرعت فشار کاهش یافته  و با کاهش سرعت فشار افزایش می یابد.

این قانون اساس حرکت پاراگلایدر بوده نشان میدهد در قسمت زیر ایرفویل به دلیل سرعت کمتر فشار بیشتر و در قسمت بالایی به دلیل سرعت بیشتر فشار هوا کمتر است پس باعث بوجود آمدن نیروی لیفت رو بالا میشود

قانون سوم نیوتن : هر عملی عکس العملی دارد مساوی وخلاف جهت آن یعنی به ازای نیروی لیفت رو به بالا مولفه عمودی نیروی وزن رو به پایین و به همان اندازه و به ازای نیروی درگ در خلاف جهت حرکت مولفه افقی نیروی وزن هم راستا در جهت حرکت و به همان اندازه در ایرفویل ایجاد میشود.

شكل Airfoil نامتقارني را در نظر مي گيريم . باد به لبه جلويي آن (لبه حمله ) بر خورد ميكند .دو مولكول هوا را در نظر گرفته ، وضعيت آنها را در برخورد با بال بررسي ميكنيم.

يكي از مولكولهاي هوا كه آنرا   A ميناميم از قسمت بالاي بال و مولكول ديگر كه آنرا  B ميناميم از قسمت زيربال عبور ميكند. اين دو مولكول در يك لحظه از هم جدا شده و پس از عبور از Airfoil در قسمت انتهاي شكل Airfoil مجددا به هم ميرسند

(طبق قانون واگرايي و هم گرايي در سيالات ).مسير طي شده توسط مولكول  Aطولاني تر ا زمسير طي شده توسط مولكول  Aميباشد ، در حاليكه هر دو به صورت همزمان از يكديگر جدا شده و باز د ر يك زمان بايد به انتهاي مسير برسند .

پس سرعت مولكول   Aاز سرعت مولكول  Bبيشتر بوده و طبق قانون برنولي در مسير مولكول  A فشار نسبت به مسير مولكول  B كمتر ميشود و به اين ترتيب Airfoil به طرف بالا كشيده ميشود .

5- نیروهای آیرودینامیکی وارد بر پاراگلایدر را نام ببرید و شکل آن را در حالت پرواز ایرفویل یک پاراگلایدر رسم نمایید.

Thrust: نیرویی است که پاراگلایدر را به جلو میراند.

این نیرو بر روی زمین به وسیله دویدن و در هوا به وسیله موتور تامین می شود.

در گلایدر های بدون موتور، برآیند نیروهای Weight و Lift آنها را به جلو میراند.

Weight: عبارت است از تاثیر نیروی جاذبه بر جرم جسم.

در پاراگلایدر فقط وزن خلبان تاثیرگذار نیست، بلکه وزن کل مجموعه پروازی، وسیله را به طرف پایین می کشد.

Lift: نیرویی است هواره عمود بر Fly Path که تمایل بر بالا بردن پاراگلایدر دارد.

Drag: نیرویی است همواره مخالف جهت مسیر پرواز (Fly Path) .

نیروی Drag همواره در امتداد مسیر پرواز (Fly Path) بوده و بر نیروی Lift عمود است.

6- نیروهای وارد بر پاراگلایدر را حین چرخش رسم نمایید.

L: نیروی لیفت

CP: نیروی فشار چرخشی

RFA: برآیند نیروی Lو CP

CF: نیروی گریز از مرکز

AW: وزن ظاهری

W: نیروی وزن