نحوه صعود سريع تر در ترمال

نحوه صعود سريع تر در ترمال احتمالاً مهم ترين بخش پرواز و همچنين لذت بخش ترين آن ميباشد.

حس استفاده از انرژي طبيعي هواي صعودي، لذتي مشابه موج سواري بر يك موج نامرئي است.

اما لذت Thermalling مانند يك پرنده، ارتباط نزديكي با احساس ارتباط با هوا از طريق بال دارد.

هر چه هماهنگي بهتري با تجهیزات خود داشته باشيد، از حس ترمالگیری لذت بيشتري ميبريد.

حس

پرندگان از حس براي ترمالگیری بهتر استفاده ميكند. يك غريزه است،

روشي است از حس كردن هوا و استفاده از اطلاعات كسب شده براي به كارگيري بهتر thermal. درباره تصميم جستجو براي نواحي جديد و قوي تر صعود يا ماندن در قوي ترين صعود ميباشد.

اين تعادل در جستجو يا ماندن، بسيار مهم است.

نحوه صعود سريع تر در ترمال

مشاهده

در جستجو براي بهترين صعود، مشاهده يكي از مهم ترين ابزار شما است. ميتواند نشانه هاي بصري زيادي براي مكان بهترين صعود وجود داشته باشد. واضح ترين اين نشانه ها شامل خلبانان ديگر يا پرنده هايي كه صعود بهتري از شما دارند و همچنين حشراتي كه در مركز thermal بالا ميروند يا حتي چند ساقه علف، يك كيسه پلاستيكي يا يك برگ خشك ميباشند كه ميتوانند نشانه هاي بصري براي مكان بهترين صعود ممكن شما باشند. نشانه هاي مورد علاقه من، پرستوها هستند: آنها خيلي سريع پرواز ميكنند و به سختي ديده ميشوند، اما مدام به دنبال بهترين صعود هستند و در جستجوي بي پايان خود براي حشرات خوراكي، از يك منطقه به ديگري حركت ميكنند.

درك

سعي كنيد درك كنيد كه thermal از كجا آمده و منبع آن چه بوده است. همچنين به مسير پيش روي thermal نگاه كنيد. منظور من اين است كه به تشكيل ابرها بالاي سرتان نگاه كنيد و سعي كنيد بفهميد كه thermal شما ابر جديدي را تشكيل خواهد داد يا به ابري موجود متصل خواهد شد. نگاه كردن به حركات ابرها در آن ناحيه در ١٥ دقيقه گذشته، نشانه هاي خوبي درباره نحوه پاسخ به اين سؤال در اختيار شما ميگذارد.

از برك كم و تغيير وزن بيشتر استفاده كنيد

تغيير وزن روش مؤثرتري براي چرخش نسبت به برك ها است.

اين همچنين به اين معنا است كه شما در thermal سريع تر پرواز خواهيد كرد كه ماندن در مركز را سخت تر ميكند.

پس به تمركز و مهارت بيشتري براي ماندن در مركز با استفاده از اين فن نياز است.

از تريمرها در موقعيت آرام استفاده نكنيد

اگر تريمر شما بسته باشد، ممكن است بال گاهي به عقب بازگردد و شما به بهترين صعود نرسيد.

سعي كنيد در بهترين صعود بچرخيد

ممكن است بياني واضح باشد، اما بايد بيشترين تلاش خود را بكنيد تا هنگامي كه در حركت صعود هستيد تيزترين چرخش را انجام دهيد.اين يعني شما زمان بيشتري را در صعود ميگذرانيد. همچنين، حركت صعودی تا بخشي جبران ميزان نزول كاهش يافته هنگام چرخش را ميكند. من اغلب سعي ميكنم تصور كنم كه يك توده هواي صعودي را با برك گرفته ام و سپس با يك چرخش تند، در حبابي صعود ميكنم.

هيچ گاه با صعودي كه در آن هستيد، قانع نباشيد

thermalling يك جستجوي بي پايان براي صعود قوي تر با استفاده از تمام حس هاي شما است. هيچ گاه با صعودي كه در آن هستيد قانع نباشيد، مدام به دنبال نواحي جديد و بهتر صعود با استفاده از تمام اطلاعات موجودي باشيد كه از طريق هارنس خود و از طريق برك ها ميبينيد و حس ميكنيد.

Thermalling يك نوع حالت ذهني است، هر thermal متفاوت است و مانند معمايي براي حل كردن ميباشد تا بتوان از طريق آن به سريع ترين صعود رسيد.

به اين دليل است كه Thermalling لذت بخش ميباشد.