میستی فلیپ Misty Flip

توصيف:

Misty Flip يك Spin به خوبي كنترل شده با زاويه ٣٦٠ درجه بال در ارتفاع بالا است. در خروج، بال به صورت خيلي پويا جلو ميرود، به جاي اينكه همانند يك MacTwist وارد يك ايست عميق (deep stall) شود.

آماده سازي:

خطر بسيار بالاي توئيست وجود دارد. براي پرهيز از آن، صندلي خود را در موقعيت نشسته قرار دهيد، بند سينه را تا حد ممكن آزاد كنيد، پاهاي خود را زير صندلي قرار دهيد و آماده اسپین بال خود باشيد. اين حركت را با صندلي خوابيده امتحان نكنيد!

ورود:

اين گونه تمرين را آغاز كنيد:

از سرعت تریم به صورت مستقيم پرواز كنيد، يك برك را فوراً پايين بكشيد تا بال را متوقف كنيد. پس از آغاز چرخش، برك را كمي رها كنيد تا بال را تا حد ممكن باز نگه داريد (همانند يك هليكوپتر). زماني كه بال پشت شما است (لبه پيشرو به سمت بالا است) برك را كاملاً رها كنيد. حال بال به سمتي كه شما از آن وارد شديد ميرود. در کنترل شیرجه بال برك را به كار ببريد.

بعد از اينكه از اين مهارت پايه مطمئن شديد، سرعت ورود را به آرامي و با آغاز يك يا دو چرخش Wing-Over كوچك از پيش، افزايش دهيد.

داشتن يك شيرجه متقارن الزامي نيست، ميتوانيد در ورود كمي در يك سمت باشيد، اما در اين مورد هيچ گاه Misty Flip را در سمت مخالف انجام ندهيد.

ميتوانيد با انجام يك Wing-Over و ورود به Misty Flip از سمت مخالف همانند دور آخر، حتي بالاتر از سطح بال تاب بخوريد، اما مراقب باشيد تا درست از زير بال بگذريد و از انتقال وزن شديد استفاده كنيد.

در هر صورت به انرژي زيادي نياز نداريد، با استفاده از انرژي آخرين حركت نيز امكان انجام يك سري Misty Flip خوب وجود دارد.

اگر طي ورود برك را خيلي زود بكشيد يا به مدت زيادي آن را پايين نگه داريد، ممكن است وارد يك حركت MacTwist شويد.

يا

براي Misty Flip زیبا  و بزرگ (در واقع Ass Chopper نام دارد) بايد يك Spin به سمت ديگر در يك Wing-Over يا Asymmetric Spiral انجام دهيد (به سمت مخالف همانند آخرين چرخش). گرچه اينها چشمگيرترين و قدرتمندترين Misty Flipها هستند، اما اين فن را تا زماني كه از فن پايه خود در بالا بسيار مطمئن شويد، پيشنهاد نميكنم.

وارد يك Asymmetric Spiral به راست شويد. هنگامي كه انرژي لازم براي ايجاد يك لوپ را داشتيد، رايزر راست را بگيريد و يك حركت منفي با تغيير وزن شديد به چپ انجام دهيد، بعد از اينكه از پايين ترين نقطه گذشتيد، به عقب و بالاي بال بازميگرديد (همانند Tumbling!) در حالي كه بال زير شما ميچرخد. انجام Spin به دليل فشار برك بالا ميتواند بسيار دشوار باشد، پس تا زمان آغاز شیرجه و از دست دادن كمي انرژي صبر كنيد (سپس برك سبك تر ميشود).

خروج:

چرخش بال را براي حدود ٢٧٠ درجه ادامه دهيد، سپس اجازه دهيد كه زماني كه پشت شما است و لبه پيشرو رو به بالا ميباشد پرواز كند، سپس شیرجه بعدي را كنترل كنيد. طبيعتاً از سمت ورود، خارج ميشويد.

فرقي نميكند كه از كدام سمت وارد شديد، در هر صورت بال به شدت رو به جلو شیرجه خواهد کرد، پس بايد برك خيلي شديدي بكنيد، در غير اين صورت ميتوانيد حتي روي بال بيفتيد!

خطرات!

تمام خطرات MacTwist و موارد بالا، ميتوانيد به سادگي  داخل بال بيفتيد…