مک توئیست MacTwist

توصيف:

از يك مانور داینامیک، يك پيچش منفي (Negative Spin) انجام ميشود. به دليل شیرجه بزرگ، خلبان از زير بال در حين پيچش ١ دور خيلي شديد (در مقابل خلبان) به يك سمت تاب ميخورد.

يكي از زيباترين و همچنين خطرناك ترين حركات است، پس بايد به دلايل ايمني اين ترفند را به آرامي بياموزيد. اول از همه، در اجراي Spin و Dynamic Full Stall حرفه اي باشيد. تمرين را تنها با مقادير پايين انرژي آغاز كنيد و تنها هنگامي انرژی داینامیک را افزايش دهيد كه از مهارت و امنیت خود اطمینان کافی داشته باشید.

آماده سازي:

خطر بالاي توئيست وجود دارد. براي جلوگيري از آن، صندلي خود را در موقعيت نشسته قرار دهيد، بند سينه را تا حد ممكن رها كنيد، پاهاي خود را زير صندلي قرار دهيد و آماده چرخش بال خود باشيد. اين حركت را با صندلي خوابيده امتحان نكنيد!

ورود:

راه هاي مختلفي براي ورود به يك MacTwist وجود دارد:

رايزر چپ را بگيريد و شروع به حركت به يك SAT راست كنيد. درست پيش از ورود به SAT طبيعي، برك راست را بيشتر بكشيد. حال بال در جلوي شما ميپيچد. در واقع يك MacTwist نيست (شما به بالا تاب نميخوريد)، بلكه ترجيحاً يك پيچش بسيار پويا است، اما حركت بسيار مشابه است، پس تمرين بسيار خوبي ميباشد.

يا

وارد يك حركت مانند Asymmetric Spiral يا Wing-Over شويد. سريعاً و به صورت متقارن، بدون تخليه آرام انرژي آن را هدايت كنيد تا  بال به طور چشمگيري عقب مانده و آماده شیرجه بزرگی باشد (همانند يك حركت Dynamic Full Stall). رايزر خارجي را بگيريد و زماني كه به پايين ترين نقطه رسيديد، يك اسپین انجام دهيد. به دليل نوسان بزرگ، شما تاب ميخوريد در حالي كه بال پشت شما دچار پيچش ميشود.

ميتوانيد با سرعت گرفتن با يك حركت پويا، براي مثال پس از خروج از يك Asymmetric SAT يا Tumbling نيز وارد MacTwist شويد.

به بال و ميزان انرژي در ورود بستگي دارد، اسپین کردن بال به دليل افزايش فشار برك ميتواند بسيار دشوار باشد، پس آماده آن باشيد. ممكن است نياز باشد برک را یک یا دو دور رپس کنید.

MacTwist را همانند چرخش آخر هميشه به يك سمت انجام دهيد.

اگر انرژي زيادي داريد، ميتوانيد كمي بيشتر صبر كنيد و حركت منفي را بعد از گذشتن از پايين ترين نقطه آغاز كنيد. اسپین بال آسان تر خواهد شد، زيرا با آغاز شیرجه، برك سبك تر ميشود. با اين وجود مراقب باشيد تا خيلي صبر نكنيد، در غير اين صورت ممكن است انرژي زيادي از دست دهيد، بال با سرعت كافي نچرخد و دچار کلپس شديدي شويد.

براي توليد چرخشي بسيار سريع، بايد آغاز سریحی داشته باشيد، زماني كه انرژي (و فشار برك) در بالاترين ميزان خود است.

خروج:

به اسپیرال بال ادامه دهيد تا زماني كه به زير تاب بخوريد، سپس برك خارجي را به آرامي پايين بكشيد تا چرخش را متوقف كنيد. هنگامي كه بال را ثابت كرديد، بگذاريد پرواز كند (برك ها را رها كنيد) و شیرجه متعاقب را كنترل كنيد.

ميتوانيد با Full Stall نيز به آن پايان دهيد، كه ميتواند در ابتدا آسان تر و ايمن تر باشد.

خطرات!

اتفاقات خيلي بدي ممكن است رخ دهد، از کلپس بزرگ گرفته تا توئيست رايزر (خطر بسيار بالا!) و در مجبور به استفاده از کمکی خواهید شد

اگر نتوانيد برك را به سرعت بكشيد تا بال را بچرخانيد، ممكن است وارد Asymmetric Spiral شويد، پس آماده اين مورد باشيد.

زماني كه وارد MacTwist ميشويد، لاين ها زير فشار بسيار زيادي هستند، به ويژه در سمت منفي! مطمئن شويد كه بال شما براي مقاومت در برابر اين وضعيت به قدر كافي سالم است، در غير اين صورت ممكن است برخي از لاين ها پاره شوند! همچنين اگر برك لاين شما در وسط حركت از بين برود، دچار مشكل ميشويد…در اين صورت اگر توانستيد بال را ثابت كنيد،با استفاده از رايزر D بال را کنترل کرده و به پرواز نرمال فرود بیایید. اگر ديگر کنترلی روی بال ندارید در استفاده از چتر کمکی تردید نکنید!