حلقه زدن (Looping)

توصيف:

طي looping، خلبان از بالا و وسط بال ميگذرد. اين يكي از قديمي ترين حركات آكروباتيك هواپيمايي است كه توسط رکورد دار ارتفاع، آندره بوچر در سال ١٩٩٤ ابداع شد.

 

یادگیری مانور ها باید زیر نظر مربی باشد، این توضیحات برای آشنایی بیشتر است نه مرجعی برای خودآموزی

ورود از اسپیرال نامتقارن (Asymmetric Spiral):

يك اسپیرال نامتقارن (Asymmetric Spiral) انجام دهید. هنگامي كه زمان مناسبی بود و انرژي زيادي داشتيد، مسير چرخش Asymmetric Spiral را برعكس كنيد و همانند يك وینگ اور (Wing-Over) دور بعدي را به سمت ديگر هدايت كنيد.

هنگامي كه تمرين اين مانور را آغاز ميكنيد، انتقال وزن را بسيار سريع انجام دهید، درست پس از اينكه از بالاترين نقطه نسبت به بال در آخرين اسپیرال نامتقارن گذشتيد. قبل از حرکت به سمت زير بال، ترمز را بكشيد. با اين كار، looping خيلي شدید نخواهد بود، اما سريع و ايمن تر خواهد بود. سپس اگرتمرین و اعتماد به نفس کافی داشتيد، looping را ديرتر آغاز كنيد (حتي بعد از گذر از پايين ترين نقطه نسبت به بال) تا در ارتفاع بالاتری نسبت به بال بچرخيد. اگر مانور خيلي شدید باشد برک ها سفت خواهند بود و بال کاملا پر فشار، پس نيازي نيست فشار بال را در بالاترين نقطه نگه دارید، با اين وجود در صورت کم فشار شدن بال گاهي بايد به شدت برک بگیرید تا از فرونت تاک جلوگيري كنيد.

ورود از اسپیرال دایو (Deep Spiral)

در زمان هاي قديم، پيش از ابداع Asymmetric Spiral، خلبان ها از Deep Spiral وارد حلقه ها ميشدند، اما بسياري در نهايت در كنار (يا روي!) سايه بان[۱] ميفتادند. به شدت توصيه ميكنم كه اين فن را امتحان نكنيد، مگر اينكه از ورود به looping از حركت Asymmetric spiral بسيار مطمئن هستيد و وینگ لود بالایی داريد.

در واقع به دليل اينكه انرژي بيشتري در Deep Spiral نسبت به Asymmetric Spiral وجود دارد، ميتوانيد بلندترين و زيباترين حلقه ها را به اين شيوه ايجاد كنيد. در كل با بال هایی كه wing overهاي خوب و مرتفعي را ايجاد ميكنند، انجام Spiral-Loop بسيار آسان است.و در کل ميتواند خيلي پرخطر باشد!

بال را با ترمز و تغيير وزن آرام، وارد اسپیرال دایو ببريد. پس از چند دور چرخش، هنگامي كه بال جلوي شما بود (لبه حمله رو به روي زمين است) و نيروي گريز از مركز شما را در صندلی خود به عقب ميفشرد، فوراً ترمز داخلي را رها كنيد، تا حدي كه ميتوانيد وزن خود را به سمت ديگر بيندازيد (مراقب باشيد تا با بيرون آمدن از اسپیرال، وزن وسط باش) و در پايين ترين نقطه يا حتي كمي بعدتر، ترمز شديدي بكنيد. در حين ورود به پيچش، مراقب گوشه بال خارجي باشيد. اگر کلپس كند، ميتوانيد انرژي زيادي از دست دهيد، پس بايد آن را دوباره باز كرده و پيش از آغاز حلقه، سرعت را تثبيت كنيد. اگر گلايدر شما تمايل به اين كار دارد، بايد در اسپیرال از برک خارجي استفاده كنيد تا از آن جلوگيري كرده باشيد.

مطمئن شويد كه انرژي كافي براي looping داريد، بهتر است كه سرعت بيشتر داشته باشيد تا اينكه سرعتتان كم باشد، در غير اين صورت ميتوانيد به سادگي دچار کلپس هاي بزرگ شويد و حتي داخل بال بيافتيد!

ورود از وینگ اور (Wing-Over)

ميتوانيد دامنه يك wing over را نيز به آرامي افزايش دهيد تا زماني كه يك سري وینگ اور های اکستریم انجام دهيد، اما به يك بال بسيار پويا(فری استایل یا اکروباسی با وینگ لود مناسب) نياز دارید.

خروج:

به آرامي با تكميل ٢-١ چرخش، انرژي را تخليه كنيد.

خطرات!

اگر انرژي كافي براي حلقه زدن نداشته باشيد، ميتوانيد به سادگي دچار کلپس های بزرگ شويد و همچنين خطر بالاي افتادن بين لاین ها يا حتي داخل بال وجود دارد. پيش از امتحان كردن اين ترفند، در wing overها و asymmetric spiralهاي بزرگ خود بسيار حرفه اي باشيد.

[۱] Canopy