داینامیک استال (Dynamic Full Stall)

توصيف:

ورود به يك فول استال (Full Stall) از يك مانور داینامیک، هنگامي كه بال پشت خلبان است. تا حدي ميتواند قوي باشد كه خلبان تنها در چند دقيقه به سطح بال برسد. 

آماده سازي:

براي پرهيز از توئیست شدن، هارنس خود را به وضعیت نشسته قرار دهيد، بند سينه را تا حد ممكن باز كنيد و پاهاي خود را زير هارنس قرار دهيد. اگر لاین های برک خيلي بلند هستند، يك دور رپس کنید.

یادگیری مانور ها باید زیر نظر مربی باشد، این توضیحات برای آشنایی بیشتر است نه مرجعی برای خودآموزی

ورود:

سرعت گلايدر را با اسپید سیستم افزايش دهيد يا با يك مانور داینامیک مانند اسپیرال دایو (Deep Spiral)، اسپیرال نامتقارن (Asymmetric Spiral)، وینگ اور (Wing-Over) يا SAT و غيره انجام دهید. به آرامي و بدون تخليه آرام انرژي اين كار را انجام دهيد. مراقب تقارن باشيد تا بتوانيد مستقيم از زير و وسط بال عبور كنيد! بعد از عبور از زیر بال، بال عقب مانده و شما با سرعت زيادي بالا میروید. با كشيدن كم ترمز به اين پرتاب شدن كمك كنيد. درست پيش از رسيدن به بالاترين نقطه نسبت به بال، ترمزها را كاملاً پايين بكشيد تا گلايدر را به Full Stall برسانيد. در اين لحظه ميتوانيد جاذبه صفر را تجربه كنيد! آماده باشيد، برای پاندول شدن (تقريباً افتادن) به عقب و زير گلايدر، فلر كردن برک ها سخت تر خواهد شد و همانند يك Full Stall به زمان و ارتفاع بيشتري نياز خواهد داشت.

برک ها را تا زماني كه به زير گلايدر برگرديد و ديگر نوسان نداشته باشيد، قفل كنيد، سپس به صورت Full Stall عادي خارج شويد.

فن حرفه اي:

درست پس از توقف گلايدر، ترمزها را تا زمان موقعيت ايست كامل با ثبات (Stabilized Full Stall) رها كنيد (در حين سقوط از پشت سر). با اين كار احتمال حفظ شكل بال بسیار بالا است. با بازگشت به زير بال، ترمزها را بيشتر رها كنيد و پس از آن جلوی به شیرجه بال كه ميتواند بسيار شديد باشد را بگیرید! اين سريع ترين خروج ممكن از يك Dynamic Full Stall است. مراقب باشيد كه اگر ترمزها را در زماني كه گلايدر پشت شما است زیاد پس بدهید، شیرجه بال بسیار شدید خواهد بود و ممکن است در بال بیافتید!

خطرات!

تمام خطرات Full Stall و به دلیل سفت شدن برک ها، پايين نگه داشتن دست ها ميتواند بسيار سخت تر باشد. پيش از امتحان كردن اين ترفند، در Full Stall عادي بسيار حرفه اي باشيد! با انرژي كمتر تمرين را آغاز كنيد و اگر اطمينان داشتيد، به آرامي وارد فول استال های داینامیک قوی تر شوید!