آنتی جی – Anti G-force

آیا تا به حال قبلاً در طول یک مانور اسپیرال دایو بیهوش شده اید؟

آیا تا به حال شجاعت ورود به اسپیرال دایو را نداشته اید؟

خوب، هر وقت شما پرواز می کنید، صرف نظر از اینکه اسپیرال دایو به اندازه کافی سخت باشد یا نه، Anti-G پرواز شما را برای بهتر شدن تغییر می دهد. Anti-G یک وسیله ایمنی است که با کاهش G Force (نیروی گرانش) در یک مانور اسپیرال، نزول و پایین آمدن ایمن را فراهم می کند. استفاده از آن آسان و راحت است و مخصوصاً برای پرواز های ارتفاع بلند بسیار مؤثر است.

عمدتاً برای استفاده توسط خلبانان مسافت و خلبانان در پرواز های ارتفاع بالا طراحی شده است.
استفاده ی آنتیG آسان است، ولی باید فقط طبق دستور استفاده شود. شما باید قبل از استفاده در پرواز دستوراعمل آن را بخوانید و یاد بگیرید.
بسته Anti-G درون یک کیسه است که کوچکتر از یک کاکپیت متوسط است و می توان آن را برای اکثر مانور ها استفاده کرد.
Anti-G به کارابین اصلی شما در جهتی که شما مایل به انجام مانور از آن جهت هستید فیکس می شود. فقط مانور را انجام دهید و اسپیرال خود را به طور طبیعی شروع کنید. اگر چه قادر به وارد شدن به یک اسپیرال دایو خواهید بود، شما به نوبه خود در حالی که نزول بیشتری خواهید داشت چرخش را کمتر می کنید و G-Force بسیار کمتری را تجربه می کنید. اکثر خلبانانی که از Anti-G استفاده می کنند، ۴۰ درصد کاهش قابل توجهی در نیرویG-Force را تجربه می کنند. با استفاده از Anti-G امکان انجام مانور طولانی تر و در نتیجه کاهش ارتفاع بیشتری با آگاهی از موقعیت به دلیل کاهش G-Force را خواهید داشت. کاهش در G-Force به معنی فشار کم بر روی بال و لاین های شما است. با Anti-G قرار داده شده در مدت پرواز نرمال، شما احساس ناراحتی زیادی نخواهید داشت و یا نیروی جاذبه در کنترل سرعت احساس نمی شود.

شما ممکن است با اسپیرال دایو ارتفاع کم کنید و به طور عادی در زمین مستقر شوید. Anti-G “مسیر فرود” را برای فرود آسان نشان می دهد. ما استفاده از این ابزار را برای همه خلبانان با هر سطح مهارتی توصیه می کنیم. هر چند در پرواز آنها بال وجود دارد؛ به دلیل پرفرمنس بالای بعضی از بال ها کاهش ارتفاع مؤثر در اسپیرال بدون افزایش نیروی G-force مشکل است.

Anti-G به عنوان ابزاری برای فرود در مسافت های کوتاه تر از مسافت عادی استفاده نمی شود، فقط به عنوان یک ابزار برای کاهش G-Force در طی یک مانور یا اسپیرال استفاده می شود.